Visclub

De Liemers

Vergunningen

Op deze pagina vindt u informatie over het lidmaatschap. Als u nog vragen hebt over het lidmaatschap, botenligplaats of de vergunningen, neem dan gerust contact op met ledenadministratie@visclubdeliemers.nl.

Vergunningen

Vergunningen (V.B.L. = Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) zijn verkrijgbaar bij:

Debby’s Diervoeders Spoorstraat 33 6942 NV Didam 0316-220890
AngelJoe Braambergseweg 4 6996 AL  Drempt 0313-476273 
         

 

Contributie ( incl. vispas)

Betaalt u vóór 1 februari  via de bank dus niet via automatiche incasso dan betaalt U:
Jeugdleden (nog geen 14 jaar op 1 januari) € 17,00  
Seniorleden  € 40,00  
Seniorleden (AOW of WIA)  € 36,00  
Seniorleden B-lid (= ook lid van andere visvereniging)                                € 22,50
     

Met het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, helpt u niet alleen onze vereniging maar bespaart u zelfs €5 op uw contributie!!

Betaling via automatische incasso U betaald dan:

Jeugdleden (nog geen 14 jaar op 1 januari) € 13,00  
Seniorleden  € 35,00  
Seniorleden (AOW of WIA) € 31,00  ( B-lid €17.50)
 Visblad                                                                                                          €  9,-
 Botenligplaats voor leden                                                                             €  30,- (excl. contributie)
 Botenligplaats voor niet leden                                                                      €  50,- (excl. contributie)                             

Let op: Vispas is alleen geldig met een bijbehorend waterboekjes of smartphone APP ‘VISplanner’. Voor bepaalde wateren heeft u ook het document ‘viswateren van Visclub de Liemers’ nodig.

Download de "Viswateren van Visclub de Liemers" hier.

Hier is een formulier voor automatische incasso verkrijgbaar.

Onze rekeningnummer is NL07 RABO 0315 0132 49 t.n.v. Visclub de Liemers

Vispas online bestellen

U kunt de vispas van Visclub De Liemers ook online bestellen via http://www.mijnvispas.nl/?hsvID=452.

Opzeggen vergunning

Schriftelijk bij secretaris vóór 1 oktober van het lopende jaar, anders stilzwijgend verlengd voor 1 jaar.

Vragen over het lidmaatschap?

Neem contact op met ledenadministratie@visclubdeliemers.nl.