Visclub

De Liemers

Verenigingslijst van viswateren Visclub De Liemers

Het bestuur van Visclub De Liemers verklaart hierbij dat de houder van deze lijst van viswateren mag vissen in de wateren zoals deze genoemd worden in deze lijst, mits men in het bezit is van een geldige VISpas van de visclub De Liemers. De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.

De sportvisser dient zich te houden aan de algemene voorwaarden gebruik VISpas en wettelijke bepalingen zoals genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

- Het viswater gelegen oostelijk van de Dorpsstraat te Laag-Keppel genaamd “Dode arm” van de Oude IJssel.

Het is verboden voor genoemd viswater:

  • Om met een boot, van welke constructie dan ook, op of aan het viswater te komen
  • ’s Nachts te vissen
  • Karpervissers zijn verplicht een onthaakmat te gebruiken
  • Om zich in het viswater te bevinden
  • Te vissen binnen een afstand van 10 meter van de brug in de Dorpsstraat te Laag-Keppel
  • te vissen met meer dan 2 hengels, ongeacht het gebruikte aas.

- Broekhuizerwater met zandgat.

- Gronden waar Looprechten op zitten:

Gronden Marke van Angerlo: Dit zijn de gronden rond het gemaal de Bevermeer. (incl. rondom het vierkante water)
Gronden Marke van Beinum: Dit zijn de gronden ten westen van de rivierweg langs de wetering richting de stuw bij de ophaalbrug.
Gronden Brandsenstichting: Dit zijn de gronden langs de Oude ijssel (ten westen van Broekhuizerwater) tot aan het bosje op wielbergen.
Gronden Huize Bingerden: Dit zijn de gronden vanaf het bosje op wielbergen tot en met krib 12 (ongeveer de laatste boom)

Het is verboden:

  1. Hekken open te laten of afrasteringen te vernielen
  2. Door heelgras te lopen
  3. Vervoermiddelen mee te nemen naar het water; o.a. auto, bromfiets, caravan etc.